Processierups Achtergronden

en Probleemstelling

Sinds 2007 houdt Smemo zich bezig met eikenprocessierupsbestrijding in Limburg. Om de processierups succesvol te bestrijden is kennis van zaken nodig inzake de leefwijze van deze rups. Deze kennis is bij Smemo volop aanwezig. Hieronder kunt u alvast wat praktische zaken nalezen inzake de leefwijze van de eiken processierups en het ontstaan van de overlast door brandharen.

 

Wie is de eiken processierups?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder, die haar eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en begin mei komt de rups te voorschijn. Na een aantal vervellingstadia is de rups in juli volgroeid.

Foto: Processierupsvlinder                              Foto: EPR eipakket + rupsen (1e vervelstadium)

De rupsen verzamelen zich vanaf 3e week mei in spinselnesten om te vervellen.  Na de derde vervelling krijgt de rups de beruchte brandharen. Dit vindt plaats tussen eind mei en eind juni. In juli-augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes legt in eikenbomen. Op deze manier zullen er het volgend jaar weer nieuwe rupsen te voorschijn komen.

     


foto: Spinselnesten met brandharen van de Eikenprocessierups ( vanaf 3e wk mei-juni)

 

Waar heeft de eikenprocessierups zijn naam aan te danken?

Uiteraard omdat de rups hoofdzakelijk in eikenbomen te vinden is. Verder gaat de rups vanuit hun nest in processie op zoek naar eikenbladeren.

Foto Processierupsen in "processie" op zoek naar eikenbladeren    

 

Brandharen veroorzaken de overlast.

De haren van de processierups zijn de veroorzakers van de overlast. Na de 3e vervelling ontstaan de echte brandharen die de overlast veroorzaken. Door huid- en luchtwegcontact kunnen er klachten ontstaan. De klachten zijn pijnlijke jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen en/of kortademigheid. Sommige klachten (huiduitslag) kunnen soms wekenlang aanhouden. Medicijnen kunnen de klachten verminderen.

Laat spinselnesten met brandharen , welke het gehele jaar overlast kunnen veroorzaken, dan ook door een specialist verwijderen. De kosten hiervan vallen altijd lager uit dan de kosten van overlast en medische zorg.

 

Foto: symptomen huiduitslag onderbeen door brandharen processierups 


Hoe kun je zien dat er rupsen in een eikenboom zitten?

Allereerst hebben aangetaste eikenbomen een minder goede bladontwikkeling. Jonge rupslarven eten deze bomen na verloop van tijd langzaam kaal. Na het derde vervelstadium gaan de rupsen brandharen aanmaken en gaan ze zich groeperen cq. verzamelen in de zogenamde spinselnesten. Deze nesten ontstaan op de stammen of in de oksel van takken en bestaan uit grote ronde spinsels van vervellingshuidjes met brandharen en uitwerpsel.

Foto: Eikenprocessierupsen met brandharen (4e vervelstadium)


Wat kunnen we er aan doen?

Preventief kunnen we op een milieuvriendelijke wijze de eikenbomen behandelen met het biologische  spuitmiddel Xantari. Xantari bevat gevriesdroogde onschadelijke bacterien die het maag-darmstelsel van de rupsen aantast waardoor ze na enkele dagen afsterven.  Het verspuiten van Xantari gebeurt met behulp van een Phanthom B-612 bomenspuit welke gemonteerd is op een landbouwtrekker. Het middel Xantari heeft een zeer sterke werking  tegen de eikenprocessierups en spaart alle andere nuttige insecten. Ook voor mensen en huisdieren heeft het middel geen nadelige effecten.

Het is zeer belangrijk dat tijdig gestart wordt (einde april - begin mei) met preventieve processierupsbestrijding daar jonge rupslarven (1-3 vervelstadium) het makkelijkste te bestrijden zijn. Bij tijdige start van de preventieve bestrijding is een werkingspercentage mogelijk van > 95 %. Ook met curatieve bestrijding (start vanaf 15 juni) kunnen wij u van dienst zijn. Onder curatieve processierupsbestrijding verstaan wij het verwijderen van de gehele spinselnesten inclusief rupsen in aangetaste eikenbomen.

ONS WERKGEBIED VOOR DE EIKEN PROCESSIERUPSBESTRIJDING

Ons werkgebied voor processierupsbestrijding bedraagt Limburg, Noord-Brabant en Duitsland (hoofdzakelijk "Regio Kreis Heinsberg - Aken"). Sinds dit jaar zijn we ook werkzaam in Belgisch Vlaanderen, regio Herentals-Antwerpen. Doordat Smemo eigen vervoer heeft speelt afstand bij inzet van onze spuitmachines geen rol.

Foto: Preventieve processierups bestrijding uitgevoerd door Smemo.nl met behulp van de Kwh Phantom B-612 bomenspuit te Herkenbosch (Midden-Limburg)