PROJECT LCW WEERT

Incidenteel worden we gevraagd om percelen op te schoonen en onkruidvrij te houden. Project LCW is ook zo'n project. Door het project goed voor te bereiden en hebben we de klus in één werkdag geklaart. Het project bestond uit opruimwerkzaamheden van zwerfvuil , puin en struikgewas op een toekomstig bouwperceel. Tevens hebben we oude afvoerputten verwijderd en het perceel geëgaliseerd en gefreesd. In totaal hebben we 200 kg zwerfvuil, 8 ton restpuin en 20 ton groenafval verwijderd. In de toekomst houden we het perceel onkruidvrij met milieuvriendelijke spuitmiddelen tot de nieuwbouw van start gaat.

Hieronder ziet u wat foto's wat betreft de beginsituatie en het eindresultaat.