Biologische bestrijding in bomen

Luisbestrijding

Voor de luisbestrijding in linde- en beukenbomen gebruiken wij het enige wettelijk toegestane middel Siltac. Dit middel wordt door gemeentes ingezet om overlast van luizen te bestrijden. Het middel is niet toxisch en veilig voor grotere insecten. De werking berust op het immobiliseren van insecten. Men plakt als het ware de snuit en poten van de insecten aan elkaar waardoor ze zich niet meer goed kunnen verplaatsen en niet meer kunnen zuigen aan het blad.

Netwatsbestrijding

Ook voor netwantsbestrijding in Platanen gebruiken we het middel Siltac. Daar netwantsen wat groter en sterker zijn dan luizen is er een hoge dosering nodig voor het juiste bestrijdingsresultaat.

Inzet van Siltac vraagt kennis en ervaring en die heeft Smemo in huis. Zonder specifieke toepassingskennis geeft inzet van Siltac tegenvallende resultaten.Zuigschade luizen

Luizen veroorzaken naast zuigschade ook overlast doordat ze een plakkerige drup uitscheiden die bestratingen, auto's en terrassen vervuilen. Overlast door luizen kunt het beste bij de gemeente melden. De gemeente kan de situatie dan inventariseren en beslissen of een luisbestrijding verantwoord is.

Overlast Netwants

Netwantsen in platanen geven alleen overlast in nabijheid van terrassen doordat ze zich "periodiek uit de boom laten vallen".   


Bestrijdingsmethode

Voor de bestrijding van luizen en netwantsen zetten we ons EPR machinepark in. Naast de Kwh Phantom zetten we inmiddels ook de nieuwste Tifione S65 bomenspuit in welke uitgerust is met fijnvernevelings- en spuit automaat.