Biologische bestrijding in bomen

Luisbestrijding

Voor de luisbestrijding in linde- en beukenbomen gebruiken wij het enige wettelijk toegestane middel Siltac. Dit middel wordt door gemeentes ingezet om overlast van luizen te bestrijden. Het middel is niet toxisch en veilig voor grotere insecten. De werking berust op het immobiliseren van insecten. Men plakt als het ware de snuit en poten van de insecten aan elkaar waardoor ze zich niet meer goed kunnen verplaatsen en niet meer kunnen zuigen aan het blad.

Netwatsbestrijding

Voor netwantsbestrijding in Platanen gebruiken we  nematoden. Inzet van Nematoden vraagt kennis en ervaring en die heeft Smemo in huis door nauw samen te werken met de plantengezondheidsdienst.  Zonder specifieke toepassingskennis geeft inzet van nematoden tegenvallende resultaten. Nematoden kunnen alleen 's nachts worden ingezet daar nematoden niet bestand zijn tegen uv licht (zonlicht). Zuigschade luizen

Luizen veroorzaken naast zuigschade ook overlast doordat ze een plakkerige drup uitscheiden die bestratingen, auto's en terrassen vervuilen. Overlast door luizen kunt het beste bij de gemeente melden. De gemeente kan de situatie dan inventariseren en beslissen of een luisbestrijding verantwoord is.

Overlast Netwants

Netwantsen in platanen geven alleen overlast in nabijheid van terrassen doordat ze zich "periodiek uit de boom laten vallen".   


Bestrijdingsmethode

Voor de bestrijding van luizen en netwantsen zetten we ons EPR machinepark in. Naast de Kwh Phantom zetten we inmiddels ook de nieuwste Tifione S65 bomenspuit in welke uitgerust is met membraampomp met vernevelingsproeiers. Ook is deze bomenspuit uitgerust met een electrostaat (om de spuitnevel magnetisch te laden ++) en een spuitautomaat. De spuitnevel wordt hierdoor optimaal verdeeld daar de boom van nature negatief - - geladen is waardoor de spuitnevel door de boom wordt aangetrokken.