Onderhoud bedrijventerreinen 

Incidenteel worden we gevraagd om percelen op te schonen en onkruidvrij te houden. Door zulke projecten goed voor te bereiden en hebben we de klus in één werkdag geklaard. 

We verzorgen milieuvriendelijke onkruidbestrijding op bedrijfsterreinen. We verwijderen onkruid door middel van branden en borstelen.

Projecten kunnen ook bestaan uit opruimwerkzaamheden van zwerfvuil, puin en struikgewas. Tevens kunnen we oude afvoerputten verwijderen en percelen egaliseren en fresen. In de toekomst houden we het perceel onkruidvrij met milieuvriendelijke spuitmiddelen tot eventuele nieuwbouw van start gaat.

LCW Weert

Eén van die projecten was bij LCW Weert. Het project bestond uit opruimwerkzaamheden van zwerfvuil , puin en struikgewas op een toekomstig bouwperceel. In totaal hebben we 200 kg zwerfvuil, 8 ton restpuin en 20 ton groenafval verwijderd. Het eindresultaat werd behaald in één werkdag.