Grondbewerking jonge asperge-aanplant

Wat betreft grondbewerking voeren wij alleen mechanische onkruidbestrijding (frezen/cultivatoren/schoffelen/aanaarden) uit in 1e jaars jonge aspergesaanplant. 

Voor het diepspitten van aspergespercelen, opploegen van aspergeruggen en het frezen van aspergesloof werken wij samen met collega loonwerkers in de regio die zich in deze werkzaamheden hebben gespecialiseerd.