Ziekte- en plaagbestrijding bij asperges

Ziektebestrijding

Ziektebestrijding is een van de belangrijkste activiteiten van ons loonbedrijf. Botritus en Stemphilium zijn de belangrijkste ziekten die naast phytophthora en Fusarium in asperges voorkomen. Tegen Botritus en Stemphylium kunnen we preventief en curatief spuiten, echter tegen Fusarium en en Phytophthora kunnen we geen doeltreffende bespuiting uitvoeren.


Plaagbestrijding

Onder plaagbestrijding in asperges verstaan we hoofdzakelijk het bestrijden van de aspergesvlieg en aspergeskever.

Aspergesvlieg
Vooral in 1e jaars jonge aanplant is tijdig starten van de bestrijding van de aspergesvlieg zeer belangrijk. De larven van de aspergesvlieg laten de jonge aspergestengels voortijdig afsterven waardoor de plant zich niet voldoende kan ontwikkelen. Onder tijdig starten van de bestrijding van de aspergesvlieg verstaan wij de 3e of 4e week van april bij zonnige cq. warmere weersomstandigheden!
Aspergeskever
De aspergekever veroorzaakt alleen vraatschade. De kever eet namelijk van het aspergeloof en legt zwarte langwerpige eitjes op de aspergestengels en zijtakken. Uit deze eieren komen larven die eveneens zich tegoed doen aan het aspergesloof. Het uiteindelijke schadebeeld bestaat uit aangevreten aspergeloof zonder naalden  met vooral verdroogde witte uiteinden. Zware aspergekeveraantastingen kunnen alleen bestreden worden door 2 à 3 bespuitingen met korte intervallen (5-7 dagen) uit te voeren. Het beste bestrijdingstijdstip voor de aspergekever bij zomerse temperaturen is in de vroege avonduren.